КЛИЕНТИ

Агри България

БЕА Балкан

Биовет

Девня Цимент

Декафос

Кнауф

Холсим

Титан Златна Панега

Мини Марица Изток

Пристанище Бургас

Референтен лист

 • АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (Блок 1…4)
  • четири виброкотролни системи VC 4000 (за осем м-ни)
  • четири вибродиагностични системи VCam 5000 (за осем м-ни)
  • два многофункционални преносими уреда VIBROTEST 60
 • ТЕЦ ВАРНА ЕАД (Блок 1…6)
  • шест виброкотролни системи VC 4000
  • три вибродиагностични системи VCam 5000 (за шест м-ни)
  • един виброизмервателен уред VIBROPORT 41
  • един виброизмервателен уред VIBROTEST
 • ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (Блок 5…8)
  • четири виброкотролни системи VC 4000
  • две вибродиагностични системи VCam 5000 (за две м-ни)
 • ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (сероочистка)
  • една дозираща система (четири дозиращи лентови везни)
 • ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД (Блок 1…3)
  • три виброкотролни системи VC 4000
  • една вибродиагностична система VCam 5000 (за три м-ни)
  • един многофункционален преносим уред VIBROTEST 60
  • един виброизмервателен уред VIBROPORT 30
 • ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (Блок 1…4)
  • четири виброкотролни системи VC 4000
  • една вибродиагностични системи VCam 5000 (за две м-ни)
  • един виброизмервателен уред VIBROPORT 41
 • ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (въглищно стопанство)
  • седем лентови везни
 • БРИКЕЛ АД
  • две виброкотролни системи VC 4000
 • БУЛГАРГАЗ ЕАД
  • два многофункционални преносими уреда VIBROTEST 60
 • ВЕЦ група РОДОПИ
  • един многофункционален преносим уред VIBROTEST 60
 • ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД (Блок 2…6)
  • две виброкотролни системи VC 2000
  • две виброкотролни системи VC 4000
  • един виброизмервателен уред VIBROPORT 30
 • ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ АД (Блок 1…2)
  • две виброкотролни системи VC 1000
 • АГРОПОЛИХИМ АД Девня
  • една виброкотролна система VC 2000
  • четири дозиращи лентови везни
  • девет лентови везни
 • АСАРЕЛ МЕДЕТ АД Панагюрище
  • двадесет и две лентови везни
  • един автокантар (60 t)
  • една машина за балансиране
 • ЛУК ОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД (ТЕЦ)
  • три виброконтролни системи VC 4000
 • ЛУК ОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД (РМЗ)
  • две машини за балансиране
 • СОДИ Девня
  • лентови везни
 • ДЕВНЯ ВАРОВИК АД Девня
  • една лентова везна
 • КРЕМИКОВЦИ АД (доменно производство)
  • една дозираща система
 • КРЕМИКОВЦИ АД (компресорен цех)
  • една виброконтролна система VC 4000
 • НЕОХИМ АД Димитровград
  • един многофункционален преносим уред VIBROTEST 60
  • един виброизмервателен уред VIBROPORT
 • СВИЛОЗА-2001 АД Свищов
  • една виброконтролна система VC 2000
  • една виброконтролна система VC 4000
 • ХИМКО АД Враца
  • една виброконтролна система VC 4000
 • СПАРКИ ЕЛТОС АД
  • две автоматични линии за балансиране на ротори
 • ЕЛМА АД Троян
  • пет машини за балансиране
 • ДИНАМО АД Сливен
  • пет машини за балансиране
 • ЗММ СТОМАНА АД Силистра
  • една машина за балансиране
 • ЕЛМОТ АД Велико Търново
  • две машини за балансиране
 • ЕЛПРОМ АД Харманли
  • две машини за балансиране
 • АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (Блок 5…6)
  • две вибродиагностични системи Compass
  • две машини за балансиране
 • ТЕЦ ВАРНА ЕАД (въглищно стопанство)
  • две лентови везни
 • ВЕЦ група Рила – Вец Момина Клисура
  • една вибродиагностична система Compass
 • ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ АД (Блок 5)
  • една виброкотролна система VC 4000
 • Балканско Ехо ЕООД, В. Търново
  • две машини за балансиране
 • Спартак АД, Бургас
  • модернизирани три АМ машини за балансиране
 • КРЗ Одесос, Варна
  • модернизирана АМ машина за балансиране
 • АББ Сервиз ООД, Варна
  • една машина за балансиране
 • Терем Георги Бенковски ЕООД, Пловдив
  • една машина за балансиране
 • Елпром ЗЕМ АД, София
  • една машина за балансиране
  • един прeносим уред за балансиране Smart Balancer
 • Елпром ЕМС АД, София
  • три машини за блансиране
 • ЦЕРБ АД, София
  • един прeносим уред за балансиране Smart Balancer
 • Динамика АД, Кубрат
  • един преносим уред за балансиране Smart Balancer 2
 • ЕТ Велико Тинев, София
  • един преносим уред за балансиране Smart Balancer
 • Вагоноремонтен завод 99, Септември
  • една статична машина за балансиране
 • ЗММ ООД, Смолян
  • една машина за балансиране
 • Випом АД, Видин
  • три вертикални машини за балансиране
 • Херикс ООД, Пловдив
  • две вертикални машини за балансиране
 • Суперабразив ЕООД, с. Крън
  • една вертикална машина за балансиране
 • ЗММ Арсенал АД, Казанлък
  • една машина за балансиране
 • Феликс Низ ЕООД, София
  • една машина за балансиране на кардани
 • Техномаш ООД, Варна
  • три машини за балансиране
 • Ником 65 ООД, Варна
  • една вертикална машина за балансиране
 • РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП, Варна
  • една машина за балансиране
 • МИКРОМОТОР ООД, София
  • две машини за балансиране
 • Камъни и Пясък ЕООД, Девня
  • една машина за балансиране
 • Вакуум Ел Систем АД, Ямбол
  • една машина за балансиране
 • България 29 ООД, София
  • една машина за балансиране
 • ММоторс ЕООД, Етрополе
  • две машини за балансиране
 • ЕНЕМОНА ГЪЛЪБОВО
  • прeносим уред за балансиране Smart Balancer