МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА МАШИНИТЕ С VI-6080 и COMPASS 6000 TM

Може ли една система за защита на машините да ви помогне да разпознавате своевременно зараждащи се повреди в машината и така да избегнете непланувани престои?

Отговорът е ДА- ако тази система е допълнена със система за мониторинг на състоянието, която да използва данните от системата за защита!

На практика това често не е така просто. По правило едно производствено съоръжение има много различни машини. Едни от тях са оборудвани със система за защита още при доставката, други се дооборудват с такива от потребителя. За потребителя е важно съответната система за мониторинг на състоянието да е в състояние да обработва всички вибрационни сигнали- независимо от кой производител е системата за защита.
С вибрационният интерфейс VI-6080 BKVibro дава възможност за идеално решение на този проблем. VI-6080 може да свърже сигналите от всички работещи системи за защита на машините в системата за мониторинг на състоянието на машините COMPASS 6000 TM на фирма Bruell&kjaer Vibro.

В случай на спомагателни агрегати без система за защита COMPASS 6000 TM може да се свърже директно към сензори за вибрации.