ПРОДУКТИ

Brüеl & Kjær Vibro GmbH

Системи за непрекъснат вибродиагностичен контрол на състоянието на машини и съоръжения.

SCHENCK PROCESS

Индустриални електронни везни и дозиращи системи: лентови везни за технически и търговски цели и др.

PRÜFTECHNIK Alignment Systems

Системите за измерване на съосяването, за изравняване съосността на ротационни машини, отвори и др.