Сертификат за Коректна Фирма

Фирма Антем ООД получи сертификат за Коректна фирма.
Сертификатът се издава на фирми с отлична репутация и етикеция в управлението на бизнеса, както и за коректно отношение към задълженията спрямо клиентите и контрагентите.