Сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008

Сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008 за следният обхват на сертификация:
ДОСТАВКА, ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И СЕРВИЗ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА ВИБРОИЗМЕРВАНЕ И ВИБРОДИАГНОСТИКА, ТЕГЛЕНЕ И ДОЗИРАНЕ, ПРОВЕРКА НА ЛЕНТОВИ ВЕЗНИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО, ЕНЕРГЕТИКАТА, МЕТАЛУРГИЯТА, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА, ХИМИЧЕСКАТА И СТРОИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ